TOYOTA LANDCRUISER PRADO VZJ95 2000
TOYOTA LANDCRUISER PRADO VZJ95 2000
TOYOTA LANDCRUISER PRADO VZJ95 2000
TOYOTA LANDCRUISER PRADO VZJ95 2000
TOYOTA LANDCRUISER PRADO VZJ95 2000
On Sale

SKU: 81360-V-020-T

TOYOTA LANDCRUISER PRADO VZJ95 2000

ENGINE NO : 5VZ

CHASSIS : VZJ95

CC RATING : 3,378cc