TOYOTA LANDCRUISER PRADO KZJ78 1995
TOYOTA LANDCRUISER PRADO KZJ78 1995
TOYOTA LANDCRUISER PRADO KZJ78 1995
TOYOTA LANDCRUISER PRADO KZJ78 1995
On Sale

SKU: 81350-V-005-T

TOYOTA LANDCRUISER PRADO KZJ78 1995

ENGINE NO : 1KZ

CHASSIS : KZJ78

CC RATING : 2,980cc