TOYOTA LANDCRUISER PRADO KZJ95 1996
TOYOTA LANDCRUISER PRADO KZJ95 1996
TOYOTA LANDCRUISER PRADO KZJ95 1996
On Sale

SKU: 81360-V-021-T

TOYOTA LANDCRUISER PRADO KZJ95 1996

ENGINE NO : 1KZTE

CHASSIS : KZJ95

CC RATING : 2,982cc